TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, Viễn Thông Xanh phấn đấu trở thành nhà phân phối các sản phẩm viễn thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Việt Nam. Mong muốn đóng góp vào sự phát triển của hạ tầng viễn thông, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế của đất nước. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.